Bring a Buddy Day!

buddy day jiu jitsu kids corona

What’s better than training Jiu jitsu? Training Jiu Jitsu with a Buddy!! This Friday June 7 at 5pm is BRING A BUDDY day!! Grab your buddy and bring them for a fun jiu jitsu class, games and more!

*****Be sure to grab a permission slip for your buddy during class this week!!!****